Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Naszym zadaniem jest integrowanie kompetencji potrzebnych klientowi.
Anna Sokołowska
Prezes Zarządu Strateus

strateus jest firmą doradczą, integrującą kompetencje ekspertów biegłych w zarządzaniu i prowadzeniu złożonych projektów organizacyjnych

  • udzielamy konsultacji
  • prowadzimy projekty
  • nadzorujemy wdrożenia w wybranych dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • szkolimy

We współpracy z Klientami i Dostawcami realizujemy nasze zasady partnerstwa biznesowego:

  • Długofalowa obsługa
  • Tworzenie jakości
  • Zaangażowanie osobiste

Cele merytoryczne strateus

Kierujemy się pragmatyzmem i specyficzną potrzebą w konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa. Mamy ambicję uczestniczyć w kluczowych decyzjach naszych Klientów, upowszechniać dobre praktyki i przenosić wiedzę obecną na rynku do przedsiębiorstw, gdzie jest zapotrzebowanie na trafne rozwiązania. Dążymy do zwiększenia niezależności Klienta poprzez przekazanie zasad i metody postępowania. 

W dostarczanych rozwiązaniach wykorzystujemy nowoczesne i tradycyjne podejścia, dostosowując metody do wymogów Klientów. Dla ich pełnej realizacji integrujemy unikatowe umiejętności ekspertów Strateus, którzy biorą odpowiedzialność za zastosowanie swojego doświadczenia i wiedzy w Państwa przedsiębiorstwie.