Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

"Rozwiązanie to hardware, software i usługi."
Henryk Sroka
Systemy informacyjne biznesu

Klienci strateus

... to osoby zarządzające przedsiębiorstwami lub pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstw - Menedżerowie poszukujący na rynku usług doradczych stałego partnera dostarczającego oczekiwane kompetencje, działania i rezultaty.

Działanie i rezultaty strateus

W zależności od potrzeb Klienta proponujemy działania doradcze lub prowadzenie projektów w wybranych dziedzinach funkcjonowania Firm. Współpracujemy z ekspertami specjalizującymi się w zarządzaniu różnymi funkcjami, co umożliwia dostarczenie pełnych rozwiązań spełniających złożone oczekiwania Klientów.

  • projektowanie koncepcji
  • prowadzenie wdrożenia do uzyskania pożądanego efektu
  • koordynacja prac podwykonawców
  • prace naprawcze i rozwojowe wobec organizacji i zasobów
  • usprawnienie procesów i struktur
  • podniesienie efektywności bieżącego i długookresowego zarządzania
  • rozwój osobistych kompetencji menedżerskich

Zaproszenie

Menedżerów, którzy poznali naszych ekspertów, zachęcamy do korzystania z połączonych kompetencji, pozwalających na znalezienie rozwiązania usprawniającego wiele obszarów. Zapraszamy do współpracy pod marką Strateus.

Menedżerów odwiedzających nas po raz pierwszy zapraszamy do kontaktu z biurem strateus@strateus.pl