Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Ciągły wzrost pociąga za sobą pytanie o to jak sprawnie funkcjonować.
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
ekspert ds. zarządzania

Korzyści

Rozwiązujemy problemy Klienta wspólnie z jego specjalistami. Integrujemy współczesne koncepcje, metody i techniki zarządzania. Inspirujemy do działań i postaw zbliżonych do najlepszych praktyk rynkowych i metodycznych. Dostosowujemy się do specyfiki firm/korporacji Klienta, których dorobek, wizerunek i tradycja są dla nas wartościami chronionymi. Wskazujemy do utrwalania i upowszechniania wycinkowe osiągnięcia. Pokazujemy jak wykrywać zagrożenia, jak się przed nimi zabezpieczać oraz jak reagować na poważne zakłócenia. Pomagamy uczyć się na błędach. Posiadamy wzorcowe rozwiązania do adaptacji w specyficznych uwarunkowaniach klienta.

Odbiorcy

Rozwiązania dedykowane Zarządom i dyrektorom zarządzającym pionami dziedzinowymi (funkcjonalnymi) dużych i średnich przedsiębiorstw.