Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Możliwości rozwoju są zaskakujące. Punktem wyjścia do pracy jest cel i wola działania; reszta robi się sama.
Anna Sokołowska
ekspert ds. zarządzania HR

Korzyści

Z naszymi Klientami pracujemy nad osiągnięciem znaczących rezultatów wyrażonych wskaźnikami ekonomicznymi. Stosujemy takie rozumienie roli pracowników, które pozwala najlepiej zrealizować strategię konkretnego przedsiębiorstwa. 

Nasz Klient uzyskuje rozwiązania w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim zgodne ze strategią organizacji oraz spójne wewnętrznie

  • strategia organizacji
  • strategia zarządzania kapitałem ludzkim

organizacja funkcji zarządzania kadrami i procesy HR traktowane są całościowo.

Uzyskiwane rezultaty to

  • włączenie procesów kadrowych w strategię przedsiębiorstwa
  • poprawa wyników firmy dzięki odpowiednim płacom
  • lepsza efektywność procesów
  • sprawna organizacja pracy oraz podniesienie poziomu kompetencji i zaangażowania pracowników
  • przygotowanie ludzi i działu HR do odgrywania roli partnera biznesowego

Odbiorcy

Rozwiązania dedykowane zarządom średnich i małych przedsiębiorstw oraz dyrektorom personalnym w dużych i średnich organizacjach.