Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Nawet najbardziej oczywiste decyzje wymagają okresowej weryfikacji.
Anna Sokołowska
ekspert ds. rozwoju
kadry kierowniczej