Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Struktura w dużym stopniu determinuje działania i ich użyteczność dla przedsiębiorstwa.
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
ekspert ds. zarządzania