Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

System informatyczny pełni jedynie rolę służebnego narzędzia w celu usprawnienia procesów biznesowych.
Paweł Farfał

Wdrożenie kluczowego systemu informatycznego w organizacji wymusza zmiany w procesach biznesowych, co niesie za sobą nieuchronny opór. Zjawisko to dotyczy przytłaczającej większości użytkowników nowych aplikacji i obniża zdolność organizacji do uzyskania zwrotu z inwestycji. W 35% przypadków inwestycje są przerwane lub uważane za chybione.

strateus dostarcza usługi edukacyjne dla użytkowników systemów klasy ERP w przebiegu wdrożenia.

Pełny cykl warsztatów obejmuje:

  • warsztat: gap analysis - podstawowa ocena kontroli zmian w procesach biznesowych i przepływie pracy w ramach koncepcji technologicznej dla wdrażanej aplikacji
  • warsztat: rekomendacje i/lub planowanie zmian, zależnie od funkcjonalności; weryfikacja zadań okołowdrożeniowych w kontekście docelowej organizacji pracy
  • koncepcja szkoleń dla Klienta: opracowanie zakresu szkoleń przedmiotowych na podstawie gap analysis
  • szkolenia przedmiotowe dla Klienta: realizacja uzgodnionego zakresu szkoleń przedmiotowych aż do wypełnienia luki zdefiniowanej w gap analysis

 

Korzyści dla Klienta

  • wsparcie wdrożenia ogranicza ryzyka zmiany organizacyjnej wymuszonej systemem
  • sprawna implementacja wewnętrzna i użytkowanie aplikacji w dalszej pracy klienta dzięki cyklom warsztatów
  • zarządzanie zadaniami okołowdrożeniowymi zapewniające założony wzrost efektywności procesów pracy
  • ograniczenie ryzyka związanego z osiągnięciem sukcesu wdrożenia technicznego i porażki wdrożenia biznesowego

strateus prowadzi szkolenia dla wybranej grupy użytkowników. W dużych organizacjach możliwe jest przeprowadzenie szkoleń dla trenerów wewnętrznych, którzy zapewnią transfer wiedzy dla innych grup pracowniczych.

W zakresie kompetencji strateus znajdują się aplikacje firm SAP, ORACLE/SIEBEL, SALESFORCE