Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Panika w kryzysie wynika z braku wiedzy o skutecznych posunięciach.
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
ekspert ds. zarządzania

Problemy do rozwiązania

Kierownictwo Spółki potrzebuje utrwalenia dorobku biznesowego i organizacyjnego firmy i/lub zainspirowania procesu kreowania własnej, specyficznej tożsamości biznesowej/korporacyjnej.

Zakres usługi

  • opracowanie zasad kumulowania wiedzy w ujęciach: 1/Wspólna wizja, 2/Zespołowe uczenie się, 3/Mistrzostwo osobiste, 4/Modele myślowe, 5/Myślenie systemowe.
  • współgra to z programami rozwojowymi typu:
  • udział w rynkach
  • optymalizacja kosztów
  • sprawna organizacja
  • właściwi ludzie
  • organizacja ucząca się

Rezultat

Kierownictwo dysponuje procedurami analizowania, rejestrowania i utrwalania dobrych praktyk lokalnych oraz motywowania pracowników do ich poszukiwania, w tym efektywnego porozumiewania się w całej organizacji.
Stworzenie podwalin pod kulturę organizacji uczącej się, co szczególnie zaleca się podmiotom z branż innowacyjnych.

Uwaga – zagadnienie to jest silnie powiązane z technikami motywacyjnymi właściwymi dla Zarządzania Kapitałem Ludzkim.