Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Struktura w dużym stopniu determinuje działania i ich użyteczność dla przedsiębiorstwa.
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
ekspert ds. zarządzania

Problem do rozwiązania

Kierownictwo Spółki dostrzega wyczerpanie możliwości korzystania z bezpośrednich rezerw organizacyjnych lub sytuacja biznesowa (np. zmiana profilu działalności, istotne zmiany w otoczeniu) wymaga rozważenia nowej organizacji działania.

Zakres usługi

  • analiza słuszności diagnozy Spółki co do przesłanek restrukturyzacji
  • określenie nowej wizji/modelu prowadzenia biznesu
  • analiza konkurencji oraz dobrych praktyk w zakresie odpowiadającym sytuacji Spółki (np. nowy model sprzedaży)
  • propozycja głównych kierunków restrukturyzacji
  • szczegółowy projekt restrukturyzacji
  • opieka nad wdrażaniem projektu restrukturyzacji

Rezultat

Program restrukturyzacji oparty na szerokim zaangażowaniu zasobów Spółki w jego realizację.
Otworzenie perspektywy rozwoju z nowymi celami biznesowymi oraz w nowym układzie organizacyjnym, długoterminowa ochrona interesów interesariuszy.