Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Wyzwalanie ukrytych rezerw to najprostszy z najbardziej skomplikowanych sekretów zarządzania.
Paweł Farfał

Eksperci strateus

Klient współpracujący z ekspertami Strateus ma dostęp do najlepszych doświadczeń i aktualnej wiedzy, spotyka się z wysokim standardem etycznym. Nasi odbiorcy uważają, że te trzy walory wyznaczają szeroki zakres pożytków biznesowych odnoszonych przez Firmy i Menedżerów korzystających w naszego wsparcia.

Doświadczenia menedżerskie ekspertów zdobyte w dużych organizacjach są gwarancją adekwatności naszych rozwiązań. Szanujemy każde przedsięwzięcie, które zakończyło się sukcesem, nawet jeśli jego realizacja okazała się trudna. Dzięki temu Klient ma dostęp do najlepszych praktyk spotykanych na rynku i do wniosków płynących z problemów, które już zostały rozwiązane.

Menedżerowie wysoko cenią aktualną wiedzę i praktykę naukową ekspertów Strateus. Dyscyplina intelektualna filtrowana przez wymogi życia dostarcza naszym Klientom pewności, że ekspert Starteus wie co zrobić i dlaczego. Elitarne rozwiązania zostają spopularyzowane tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Szerokie przygotowanie pozwala na dobór koncepcji i metod odpowiednich w indywidualnych przypadkach.

Standardy etyczne - odpowiedzialność, profesjonalizm, zaangażowanie - realizowane przez wszystkich pracowników Strateus pozwalają Klientom na powierzenie nam wiedzy o charakterze poufnym. Nastawienie na długofalową współpracę i identyfikacja z celami biznesowymi Klienta dają pewność, że nasi eksperci dzielą się wnikliwą znajomością realiów, wskazują trafne rozwiązania i odpowiadają za rezultaty swoich działań.