Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Naszym zadaniem jest integrowanie kompetencji potrzebnych klientowi.
Anna Sokołowska
Prezes Zarządu Strateus

Psycholog – ekspert w dziedzinie zachowań pracowników w organizacji.

20 lat doświadczenia zawodowego, w tym w negocjacjach w handlu międzynarodowym, konsultingu HR, szkoleniach, e-learningu, rekrutacji, ocenach, wspieraniu rozwoju umiejętności osobistych menedżerów.

Zarządza Spółką Strateus, odpowiada za obsługę kluczowych klientów i pozyskiwanie ekspertów o kwalifikacjach poszukiwanych przez Klientów.

Osobiście prowadzi coaching CEO i wdraża rozwiązania dla Zarządów wymagające praktyki w zastosowaniach wiedzy psychologicznej, szczególnie w ocenie działania osób i zespołów. Bierze udział w komisjach konkursowych na członków Zarządów. Jest członkiem zespołu koncepcyjnego Strateus HR.

Bezpośredni kontakt

anna.sokolowska@strateus.pl

+ 48 604 207 281