Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Ciągły wzrost pociąga za sobą pytanie o to jak sprawnie funkcjonować.
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
ekspert ds. zarządzania

Inżynier organizator z wykształcenia, absolwent Politechniki Warszawskiej (dyplom 1977), SGPiS (1988), dr nauk ekonomicznych (1996)

Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w obszarach: 1/ zarządzanie strategiczne. 2/ zarządzanie ryzykiem operacyjnym instytucji finansowych. 3/zarządzanie informatyką od organizowania ośrodków obliczeniowych po prowadzenie projektów informatycznych.

Organizuje biura prowadzenia projektów oraz prowadzi duże projekty (audyty): 1/analizy skuteczności bieżących rozwiązań biznesowych i organizacyjnych na poziomie operacyjnym i strategicznym, 2/ identyfikacji potrzeb i wyzwań biznesowych oraz doboru rozwiązań organizacyjnych i informatycznych, 3/ wdrażania metodycznego zarządzania ryzykiem w aspekcie organizacyjnym, analitycznym, zapobiegania i reagowania, 4/ systemów teleinformatycznych. Koordynuje pracę ekspertów i podwykonawców.

 Bezpośredni kontakt

 janusz.zawila-niedzwiecki@strateus.pl

 + 48 510 297 453