Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Naszym zadaniem jest integrowanie kompetencji potrzebnych klientowi.
Anna Sokołowska
Prezes Zarządu Strateus

Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa
 

tel: +48 22 646 85 99

e-mail: strateus@strateus.pl

 

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, WA.XIII NS-REJ.KRS/27322/08/282 w dn. 26.09.2008.

NIP: 5213517273

KRS: 0000314522

REGON: 141585617