Strateus Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21 lok. 119
02-548 Warszawa

strateus@strateus.pl
+48 22 646 85 99

Wyzwalanie ukrytych rezerw to najprostszy z najbardziej skomplikowanych sekretów zarządzania.
Paweł Farfał

Z myślą o Menedżerach poszukujących funkcjonalnych rozwiązań dla siebie i dla swego przedsiębiorstwa, świadczymy dedykowane usługi edukacyjne:

1. Dla kadry zarządzającej w obszarze ogólnego zarządzania:

 • strategia - warsztaty strategiczne dla definiowania, planowania implementacji strategii
 • zarządzanie procesowe - budowa, odtwarzanie, usprawnianie procesów, wdrożenie procesowej organizacji pracy
 • rozwój biznesu – pozycjonowanie, strategia marki i sprzedaży, reorientacja biznesu itd.
 • zmiany organizacyjne – zarządzanie zmianą organizacji; portfolio programów,
 • komunikacja organizacyjna - zarządzanie informacyjne, przepływ komunikacji zadaniowej, zmiana kultury organizacyjnej, kształtowanie wartości i etosu pracowniczego, etyka biznesowa

2. Dla kierowników liniowych w obszarze operacyjnym:

 • kierowanie zespołem operacyjnym (przywództwo, rola szefa, lider a menedżer, praktyka motywacji, warsztaty zarządzania sytuacyjnego dla menedżerów); delegowanie, podział zadań, nagradzanie, rozmowy rozwojowe, dyscyplinujące itd.
 • efektywność osobista (efektywność i współpraca w zespole, praca w grupie, zarządzanie czasem, wywieranie wpływu, komunikacja interpersonalna, stres i radzenie sobie ze stresem)

3. Dla kierowników funkcjonalnych, niższej kadry i pracowników szeregowych w obszarach funkcjonalnych:

 • sprzedaż – zarządzanie, proces, etapy, negocjacje, prezentacje, techniki
 • marketing - doskonalenie umiejętności menedżera produktu, marketing bezpośredni, programy lojalnościowe, plany marketingowe
 • obsługa klienta – modele, standardy obsługi, narzędzia, obsługa telefoniczna
 • kadry – partnering HR, polityka personalna jako element strategii przedsiębiorstwa, programy rozwojowe jednostkowe i dla zespołów, kształcenie umiejętności w przedsiębiorstwie, tworzenie kadry rezerwowej itd